Een nieuw schadeprotocol voor de mijnbouwschade in Groningen

Minister Wiebes heeft op 31 januari jl. een nieuw protocol uitgevaardigd voor de afwikkeling van schade in het Groninger aardbevingsdossier. Het protocol kan op brede steun rekenen en zal op 19 maart 2018, bijna een jaar nadat de NAM uit de schadeafwikkeling is gestapt, in werking treden. 

Het heeft twee duidelijke doelstellingen: het moet leiden tot als rechtvaardig ervaren uitkomsten en de afhandeling van schade moet voortvarend(er) plaatsvinden. In deze bijdrage wordt het protocol onderworpen aan een analyse. Met welke doelstellingen werd het protocol in het leven geroepen? Wat is de inhoud van het protocol en in welk opzicht verschilt deze van de vroegere werkwijze? Zal het protocol aan zijn doelstellingen kunnen beantwoorden? Ook wordt ingegaan op enkele ‘losse eindjes’ en wordt afgesloten met een blik op de toekomst van de schadeafwikkeling in Groningen.

 

In NJB Vlog spreken Janet van de Bunt en Michiel Tjepkema met NJB over hun artikel. 

 

Hier kunt u het hele artikel 'Een nieuw schadeprotocol voor de mijnbouwschade in Groningen' van Janet van de Bunt en Michiel Tjepkema lezen (verschenen in NJB 2018/587, afl. 12). 

 

Afbeelding: Den Haag, 16 januari 2018. Bewoners uit het aardbevingsgebied op de publieke tribune in afwachting van het debat met minister Eric Wiebes over schadeafhandeling aardbevingen Groningen. © Werry Crone / Hollandse Hoogte

 

Over de auteur(s)
Janet van de Bunt
Lector Toegankelijkheid verbonden aan Hogeschool Inholland