Dwang, verbod en grootse verwachtingen: over het falende Europese asielbeleid

April liet een spectaculaire daling zien van het aantal Syriërs dat in Nederland asiel vroeg: 101 tegen meer dan 5000 in oktober vorig jaar. Het lijkt erop dat de dichte grenzen in de Balkanlanden en het akkoord met Turkije over de terugname van asielzoekers de komst van Syrische vluchtelingen sterk hebben afgeremd. Is de vluchtelingen‘crisis’ opgelost?

Allerminst: de deal met Turkije is kwetsbaar en bovendien juridisch kwestieus. Belangrijker is dat het Europese asielbeleid heeft aangetoond slecht te functioneren. Het is nu vooral zaak de gemeenschappelijke asielregels crisisbestendig te maken. Daarvoor lijkt echter de politieke steun te ontbreken.

Lees hier het gehele artikel van Maarten den Heijer, Jorrit Rijpma & Thomas Spijkerboer zoals dat zal verschijnen in NJB 2016/1177, afl. 24.

 

Afbeelding: De Grieks-Macedonische grens bij Idomeni, 12 april 2016 © REUTERS / Alexandros Avramidis

Over de auteur(s)
Author picture
Maarten den Heijer
Universitair docent internationaal recht
Thomas Spijkerboer
Hoogleraar migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Jorrit Rijpma
Universitair hoofddocent Europees recht aan de Universiteit Leiden