De Wet vaste huurcontracten. Terug naar af

De Wet vaste huurcontracten, die 11 december 2023 het Staatsblad haalde, belooft de huurmarkt te verbeteren. Tijdelijke huurcontracten bleken niet de beloofde voordelen te bieden en wel veel nadelen in zich te bergen, waaronder het verdringen van de starters op de woningmarkt, woononzekerheid voor huurders, verminderde leefbaarheid in woonwijken en hoge huurprijzen in de geliberaliseerde sector. Wel is het zaak om met een nieuwe Minister van Volkshuisvesting de huur- en huurprijsbescherming woonruimte als geheel te doordenken en er weer een uitgebalanceerd geheel van te maken.

Lees hier het artikel De Wet vaste huurcontracten. Terug naar af van Zwaan Duijnstee-van Imhoff, dat is verschenen in NJB 2024/435, afl. 8.

 

Afbeelding: © Shutterstock