De publieke prijs

Lees hier de scriptie De publieke prijs. Een onderzoek naar de verdeling van publiek geld via prijsvragen van Louise Verboeket (masterscriptie Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, begeleiders prof. mr. Jacobine van den Brink en prof. mr. drs. Willemien den Ouden, beoordeling: 9). 

Wie het woord 'prijsvraag' hoort, zal waarschijnlijk eerder aan ludieke acties uit tijdschriften denken dan aan overheidsbeleid. Toch zou de overheid volgens een recent advies van het Centraal Planbureau veel serieuzer en vaker gebruik moeten maken van prijsvragen als beleidsinstrument om innovatie te stimuleren. De overheid treedt daarbij op als vragende partij, die op zoek is naar een vernieuwende oplossing voor een bepaald maatschappelijk probleem. De partij die deze innovatie (het beste) realiseert, ontvangt het geldbedrag. Inmiddels geeft de overheid jaarlijks miljoenen uit via prijsvragen.

In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar dit soort 'publieke prijsvragen'. Uit een analyse van zestig prijsvragen blijkt dat deze juridisch vaak worden ingebed als aanbesteding of subsidietender. Het komt echter regelmatig voor dat bestuursorganen zich niet aan de bestaande wettelijke kaders houden bij het opstellen en uitvoeren van hun prijsvragen. Deze scriptie verkent aan de hand van drie 'archetypen' prijsvragen de juridische manco's die hierdoor kunnen ontstaan. Daarbij wordt de opkomst van de publieke prijsvraag in het bredere verband geplaatst van een overheid die anno 2017 steeds vaker op zoek is naar min of meer nieuwe instrumenten om maatschappelijke projecten te financieren.Bron afbeelding: Images Money (flickr.com)

Over de auteur(s)