Breng ‘eenzijdig overheidshandelen’ onder de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Daardoor krijgen burgers betere rechtsbescherming. Dat schrijven de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), het College voor de Rechten van de Mens en de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme op 20 maart 2023 in een brief aan de Minister van BZK.

Mensen die zich gediscrimineerd voelen door een werkgever of door een bedrijf dat diensten aanbiedt kunnen die klacht voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. Maar bij veel vormen van handelen door de overheid - het ‘eenzijdig overheidshandelen’ - kan dat nog niet. Ook bij overheidshandelen bestaat het risico op bewuste of onbewuste discriminatie. Denk aan selectie met risicoprofielen voor controle op belastingaangiften of aan de politie die mensen op straat staande houdt voor controles. Voorlopige cijfers van de antidiscriminatievoorzieningen over 2022 laten zien dat er ruim 800 discriminatieklachten over overheidshandelen zijn binnengekomen.

Laagdrempelige en gespecialiseerde toets

De bestuursrechter kan alleen schriftelijke besluiten beoordelen. Ander handelen van de overheid kan worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter, maar dat brengt voor de burger hoge kosten met zich mee. De klachtbehandeling bij het College voor de Rechten van de Mens is voor burgers laagdrempelig en kosteloos. Bovendien beschikt het College over gespecialiseerde kennis over gelijke behandeling. Er is in de samenleving op dit moment een stevig debat over discriminatie en institutioneel racisme gaande. Ook overheden kunnen discrimineren; zij zijn daarvoor niet immuun. De drie organisaties vinden het tijd voor een krachtig signaal dat geen enkele instantie mag discrimineren: trek de rechtsbescherming gelijk en breng ‘eenzijdig overheidshandelen’ onder de Algemene wet gelijke behandeling.

Brief Eenzijdig overheidshandelen onder de AWGB

Bron: www.mensenrechten.nl

Laatste nieuws