Luuk de Boer promoveerde aan Princeton University en is werkzaam als Universitair Docent Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is te bereiken op l.o.de.boer@rug.nl.

Artikelen van Luuk de Boer

Blog
Soevereinen en autonomen in recht en rechtspraak
Door een onophoudelijke stroom van papier met daarin onbegrijpelijke, inconsistente en ondeugdelijke argumenten te combineren met het steeds vaker aanhangig maken van uitzichtloze rechtszaken vormen autonomen een groeiend probleem voor het rechtssysteem.
7 februari 2024 Artikel Luuk de Boer
Tijdschrift NJB 5 (2024)
Soevereinen en autonomen in recht en rechtspraak
Luuk de Boer
In december 2023 luidde de President van de Hoge Raad de noodklok over een groeiend aantal burgers dat zich soeverein of autonoom verklaart. Negentien verhuisdozen aan brieven met daarin autonoomverklaringen hebben op dat moment hun weg gevonden naar het Korte Voorhout in Den Haag, aldus de President. De brieven zijn evenzovele verklaringen van burgers dat zij eenzijdig alle banden met de Staat verbreken. Het is niet mogelijk zich bij de Staat uit te schrijven. Echter, door een onophoudelijke stroom van papier met daarin onbegrijpelijke, inconsistente en ondeugdelijke argumenten te combineren met het steeds vaker aanhangig maken van uitzichtloze rechtszaken vormen autonomen een groeiend probleem voor het rechtssysteem. Er bestaat daarom alle reden om op de onhoudbaarheid van hun argumentatie in te gaan zoals in andere landen in de literatuur al langer gebeurt.

[verder lezen in InView]

De herbeoordelingsprocedure levenslanggestraften in de praktijk
Wiene van Hattum
In 2022 informeerde de – thans demissionaire – Minister voor Rechtsbescherming, Weerwind, de Tweede Kamer over zijn voornemen om de huidige gratieprocedure voor levenslanggestraften te vervangen door een gerechtelijke procedure, een procedure die kan leiden tot de voorwaardelijke invrijheidstelling door de rechter. Een van de redenen die de minister daarvoor aandroeg, was het gebrek aan voldoende rechtswaarborgen voor de levenslanggestrafte. Dat deze observatie juist is, laat de casus van de levenslanggestrafte S. zien. Aan S. werd in het najaar van 2023 voorwaardelijk gratie verleend. De weg die hij daarvoor moest afleggen en de wijze waarop de procedures verliepen, laten echter zien dat S. niet het perspectief kreeg dat hem volgens het EHRM geboden had moeten worden. Nu het voorgenomen wetsvoorstel nog niet tot stand is gekomen en het er ook niet naar uitziet dat een wet als door de minister beoogd op korte termijn het licht zal zien, is een onmiddellijke – beleidsmatige – aanpassing van de huidige regeling dringend noodzakelijk.

[verder lezen in InView]

Mediation in belastingzaken
Rob F. Havenga
Al sinds 2007 is mediation mogelijk in belastingzaken. Sedertdien bieden de rechtbanken en de gerechtshoven namelijk de mogelijkheid om fiscale geschillen op te lossen door middel van een mediationtraject. In dit artikel wordt de ontwikkeling van de fiscale mediation beschreven, waar je eigenlijk aan moet denken bij fiscale mediation, wat eraan vooraf ging en wat de stand van zaken nu is. Afgesloten wordt met een conclusie en een aanbeveling.

[verder lezen in InView]

31 januari 2024
Blog
De ezel, die reliquieën draagt. Over rechtssymbolen en vertrouwen in de rechtspraak, deel II: de weegschaal
De stille belofte van de weegschaal om onvergelijkbare objecten vergelijkbaar te maken, lost het probleem van rechtvaardigheid op, precies omdat de weegschaal de afwezigheid van een gemeenschappelijke noemer weet te verdoezelen.
4 januari 2024 Gastpost Luuk de Boer
Blog
De ezel, die reliquieën draagt: over rechtssymbolen en vertrouwen in de rechtspraak
De toga verhult dat de rechter die rechtspreekt in werkelijkheid een persoon is zoals jij en ik. In die list schuilt de crux van het vertrouwen dat een zwart-met-wit stuk stof in de rechterlijke macht kan opwekken.
4 oktober 2023 Gastpost Luuk de Boer
Blog
Soevereiniteit, maskers en het sociaal contract: over het recht van de 'autonomen'
'Soevereinen' of 'autonome' personen zeggen zich losgekoppeld te hebben van de overheid. In hun confrontaties met de juridische realiteit komen zij steevast van een koude kermis thuis. Tegelijkertijd leggen deze zaken enkele juridisch-maatschappelijke vraagstukken bloot die de moeite van het toelichten waard zijn.
4 september 2023 Gastpost Luuk de Boer