Bericht van het bestuur van de NJV: uitstel Jaarvergadering

Zeer geachte dames en heren,

 

De corona-crisis stelt u, uw naasten en ons als NJV-bestuur telkens weer voor nieuwe uitdagingen. Het wordt steeds duidelijker dat de overheidsmaatregelen langer zullen duren dan ons lief is. De schaduw die over de viering van het 150-jarig jubileum van de NJV op 12 juni a.s. valt, lijkt ook donker en langer te worden. Derhalve heeft het bestuur besloten om de ledenvergadering en het aansluitende jubileumcongres uit te stellen naar het najaar. De nieuwe datum is, bij de huidige stand van zaken, vrijdag 9 oktober 2020. U kunt zich aanmelden voor het congres via onze website www.njv.nl.

Indien u zich reeds heeft aangemeld voor het jaarcongres dan schuiven wij uw inschrijving door naar deze nieuwe datum. Mocht u echter verhinderd zijn op 9 oktober dan vernemen we dat graag per e-mail van u via info@njv.nl.

Wij wensen u veel sterkte en boven alles een goede gezondheid de aankomende tijd.

Het bestuur van de Nederlandse Juristen Vereniging,
namens deze,
mr. M.M. den Boer, prof. mr. A.A. Franken en mr. A.J.J.G. Schijns

Over de NJV

De Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) is opgericht in 1870 en is de enige algemene vereniging van juristen in Nederland. De vereniging heeft als doel juristen de gelegenheid te geven om met elkaar van gedachten te wisselen over relevante ontwikkelingen in de wetgeving en in het recht.