Op 23 maart 2023 heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) voorstellen gedaan voor de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. De voorstellen volgen op de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen eind februari.

Met het aanbieden van het pakket voorstellen vraagt het IMG de Tweede Kamer en het kabinet snel een ruimere wettelijke bevoegdheid te bieden, zoals de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen aanbeveelt. Naast verruiming van bevoegdheid dringt het IMG erop aan dat de overheid voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor de voorstellen. De belangrijkste voorstellen zijn:

Voor fysieke schade, zoals scheuren in woningen en gebouwen

  • Zet vooral in op daadwerkelijk herstel. Bied Groningers de mogelijkheid alle schade te laten herstellen door een aannemer. Het IMG voldoet de facturen. Voor de meest ernstige situaties zorgt het IMG voor een aannemer.
  • Bied voor toekomstige schade een vaste vergoeding per beving, van bijvoorbeeld 2.500 euro in de kern van het bevingsgebied. Breid daarnaast de aanpak met een forfaitaire vergoeding voor reeds ontstane schade uit voor mensen die geen herstel via een aannemer willen.
  • Er moet een integrale aanpak van alle verzakkingschade komen, waarbij ook de problemen bij Norg en Grijpskerk worden betrokken. Uitgangspunt daarbij is duurzaam herstel met verbetering voor funderingen met oog op toekomstige schade.

Voor immateriële schade, leed en verdriet

  • Trek de vergoeding voor minderjarigen gelijk met die van volwassenen. Bied iedereen binnen een gezin dezelfde vergoeding uitgaande van de hoogste vergoeding die een van de gezinsleden krijgt.
  • Verhoog de huidige bedragen voor immateriële schade naar het niveau dat de overheid bij andere compensatieregelingen ook biedt. Vergoed daarbij niet alleen het leed door de schade, maar ook het leed veroorzaakt door het versterkingsprogramma.
  • Bied vanuit de overheid een breed pallet van voorzieningen voor psychosociale hulp en speciaal voor kinderen en jongeren een programma voor verbetering van ontwikkelingskansen zodat hen weer perspectief geboden wordt.

Voor waardedaling, van woningen en gebouwen

  • Beslecht de grensdiscussies en betrek ook postcodes bij het waardedalingsgebied die nu buiten de boot vallen zoals in Annerveenschekanaal en Zoutkamp.
  • Zorg voor een coulante regeling voor waardedaling van bedrijfspanden waarmee ondernemers in Groningen en Drenthe worden gecompenseerd.

Voor bijzondere situaties en groepen gedupeerden

  • Voorzie agrariërs van één specialist vanuit het IMG die met voldoende mandaat alle materiële schade snel en eenvoudig kan afhandelen. Bied mensen met erfgoedpanden en andere ondernemers meer financiële ondersteuning, bijvoorbeeld door hogere vaste vergoedingen.
  • Geef voorrang aan adressen waar vaak nieuwe schade is en bied deze gedupeerden extra begeleiding. Schik lang lopende dossiers, ook in bezwaar, met een coulante oplossing.

Groningers boven gas: voorstellen voor een mildere, menselijkere en makkelijkere schadeafhandeling

Bron: www.schadedoormijnbouw.nl

Laatste nieuws