Op 17 oktober 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen voor de herziening van de richtlijn alternatieve beslechting van consumentengeschillen (ADR-richtlijn). De wijziging moderniseert en vereenvoudigt de EU-regels voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting om ze aan te passen aan de digitale markten.

Met het voorstel wordt beoogd de huidige benadering van minimale harmonisatie te handhaven en deze slechts te wijzigen om haar beter af te stemmen op de moderne consumentenmarkten. De herziene ADR-richtlijn omvat de volgende elementen:

  • Toepassingsgebied: verduidelijking en uitbreiding van de materiĆ«le en geografische werkingssfeer van de ADR-richtlijn tot:
    • alle soorten geschillen in verband met het consumentenrecht in de EU (dat wil zeggen niet beperkt tot geschillen in verband met een overeenkomst). Een probleem met de huidige richtlijn is dat het toepassingsgebied ervan eng gedefinieerd is en geschillen in verband met precontractuele stadia of wettelijke rechten, zoals de overstap naar een andere dienstverlener of de bescherming tegen geoblocking, kan uitsluiten;
    • de dekking van geschillen tussen EU-consumenten en ondernemers van buiten de EU (die op vrijwillige basis aan de ADR-procedures zullen kunnen deelnemen, op dezelfde wijze als ondernemers in de EU).
  • Antwoordplicht: voorschrijven dat ondernemers op een verzoek om informatie van een ADR-entiteit moeten antwoorden, ongeacht of zij al dan niet van plan zijn aan de voorgestelde ADR-procedure deel te nemen (maar deelname aan ADR-procedures niet verplicht stellen);
  • Informatieverplichtingen: schrappen van de verplichting voor ondernemers om consumenten te informeren over ADR-entiteiten ingeval zij niet van plan zijn deel te nemen;
  • Grensoverschrijdende ADR: toekennen van een nieuwe ondersteunende rol aan de relevante organen en met name de Europese Consumentencentra (ECC's) bij het bijstaan en doorverwijzen van consumenten in grensoverschrijdende geschillen en voor de Commissie om gebruikersvriendelijke digitale instrumenten in te voeren om consumenten te helpen die naar een bevoegde instantie worden doorverwezen om hun geschillen op te lossen.

Revision of the ADR Directive

Bronnen: www.ecer.minbuza.nl en www.ec.europa.eu

Laatste nieuws