De Europese Commissie heeft op 12 juli 2023 een voorstel gedaan voor de actualisatie van richtlijn 2012/29/EU over slachtofferrechten. Bij de voorgestelde actualisering van de richtlijn worden minimumregels vastgesteld die verder gaan dan de in 2012 vastgestelde regels.

De Commissie stelt voor om de rechten van slachtoffers van misdrijven te versterken. Wie slachtoffer wordt van een misdrijf moet in de hele EU:

  • toegang tot informatie krijgen over rechten en het kunnen beschikken over de juiste middelen om het misdrijf aan te geven, bijvoorbeeld een slachtofferhulplijn met een telefoonnummer voor de hele EU: 116 006;
  • een uitgebreide website met chat- en mailfunctie;
  • toegang krijgen tot gespecialiseerde ondersteunende diensten voor kwetsbare slachtoffers, bijvoorbeeld gratis psychologische hulp zolang dat nodig is, afhankelijk van de individuele behoeften;
  • de toegang tot de rechter vergemakkelijken door ervoor te zorgen dat slachtoffers voldoende worden bijgestaan in de rechtbank en in staat zijn om strafrechtelijke beslissingen die van invloed zijn op hun rechten aan te vechten, ongeacht hun status in de procedure;
  • direct na de uitspraak de garantie krijgen voor een schadevergoeding. Slachtoffers moeten door de strafprocedure het recht hebben om een beslissing over schadeloosstelling door de dader te verkrijgen (zonder dat er een andere procedure hoeft te worden ingeleid). Ook moet de staat de schadevergoeding rechtstreeks aan het slachtoffer betalen en de dader daarna om terugbetaling vragen.

Deze voorgestelde herzieningen en maatregelen bouwen voort op de evaluatie van de richtlijn slachtofferrechten van 2012 en de EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025).

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de richtlijn slachtofferrechten van 2012

Bron: www.netherlands.representation.ec.europa.eu

Laatste nieuws