De rechtbank Amsterdam heeft in de maanden januari en februari 25 zittingsdagen ingepland voor bulkzittingen. Op de zittingen staan zaken die vooraf als geschikt zijn beoordeeld om met een strakke planning van 15 minuten op een zitting te behandelen.

In december 2022 is er een pilot-bulkzitting gehouden. Uit de evaluatie van de pilot bleek dat het merendeel van de advocaten geen opmerkingen had ten aanzien van de korte tijdsduur van de zitting en positief was over het verloop van de bulkzittingen. Advocaten en verdachten worden van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld van de aard van de zitting. Beknoptheid, voortvarendheid en tegelijk ook recht doen aan de belangen van verdachte, advocatuur en benadeelde zijn bij deze zittingen altijd het uitgangspunt. Als een advocaat vindt dat een langere behandelingsduur noodzakelijk is, kan daar voor of tijdens de zitting gemotiveerd om worden verzocht. Indien nodig, zal de zitting worden aangehouden. Het initiatief van bulkzittingen is genomen om tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag om strafzaken niet op de plank te laten liggen maar binnen een redelijke termijn af te doen.

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws