Gedupeerde toeslagenouders met aanvullende schade kunnen begin volgend jaar kiezen voor een versnelde schadeafhandeling. Bij deze alternatieve beoordeling krijgen ouders meer regie en wordt er gewerkt met een schadekader met vaste bedragen. Ook de eisen voor het aannemen van causaliteit gaan omlaag. Dat schrijft de Staatssecretaris van Toeslagen en Douane in een brief van 2 juni 2023 aan de Tweede Kamer.

Een deel van de gedupeerde ouders heeft een hogere schade dan vergoed op basis van de 30.000 euro uit de Catshuisregeling en een eventuele aanvulling uit de integrale beoordeling. Zij kunnen daarvoor terecht bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS). Er zijn veel ouders die behoefte hebben aan een andere benadering bij de behandeling van aanvullende schade. Daarom voert het kabinet een alternatieve schaderoute naast de CWS in die sneller en grofmaziger is. Via een online keuzehulp kunnen ouders nagaan welke route het beste past bij hun situatie. Bij de versnelde schadeafhandeling kunnen ouders zelf of met begeleiding het verhaal opschrijven over hun leven voor en na de problemen met de kinderopvangtoeslag. Op basis daarvan worden de schadeposten vastgesteld. Ouders met eenvoudige schadeposten kunnen ook kiezen voor het invullen van een online formulier. De alternatieve route wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst. De inschatting is dat in de eerste helft van 2027 de laatste verzoeken voor een aanvullende schadevergoeding via deze route afgehandeld kunnen worden. Dat is wel afhankelijk van het aantal ouders dat een beroep doet op de regeling en de uitvoerbaarheid.

Minder noodzaak om bezwaar te maken

Ouders die een bezwaar hebben ingediend of om hun dossier hebben gevraagd, moeten nu nog vaak lang wachten op de afhandeling. Om dit te versnellen wil het kabinet onder andere niet meer alle (eenvoudige) bezwaren apart voorleggen aan de Bezwaarschriftenadviescommissie. Met het beter informeren van ouders tijdens de integrale beoordeling en inzetten van mediation wil het kabinet allereerst voorkomen dat een ouder de noodzaak voelt in bezwaar te gaan. Het kabinet gaat er nog steeds vanuit dat eind 2026 de bezwaren op de eerste toets en de integrale beoordeling zijn afgerond. Met de introductie van nieuwe laksoftware moeten de achterstanden bij het verstrekken van dossiers eind van dit jaar zijn weggewerkt. Daarnaast wordt zoveel mogelijk met één type dossier gewerkt zodat deze eerder en beter aangeleverd kunnen worden bij ouders en advocaten.

Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen januari - april 2023 en maatregelen versneld duidelijkheid voor ouders

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws