Nederlanders ondervinden veel stress en negatieve emoties tijdens een scheidingsprocedure. Ze ervaren de uitkomsten en de juridische gang van zaken als weinig rechtvaardig. Dit blijkt uit bevolkingsonderzoek van HiiL Innovating Justice naar de wijze waarop Nederlanders de rechtspleging beleven.

HiiL Innovating Justice heeft onderzoek gedaan naar de rechtvaardigheid die Nederlanders ervaren als zij in het juridische circuit terecht komen. De gemiddelde waardering op alle gemeten rechtvaardigheidsaspecten van het scheidingstraject is laag (2,81 op een schaal van 1 (negatief) tot en met 5 (positief)). Mensen voelen zich wel met respect behandeld, maar niet goed genoeg gehoord in hun emoties en behoeften. Zij willen zelf meer invloed op het proces en op de uitkomsten. Voor scheidende partners is vaak niet duidelijk waar resultaten (zoals de hoogte van alimentatie) op gebaseerd zijn.


Kritiek

De resultaten bevestigen de kritiek van experts, waaronder de Kinderombudsman, op de scheidingsprocedure. Deze is gejuridiseerd en zet geschillen verder op scherp door een structuur van verzoek tegen verweer; argument tegen argument. Dat versterkt de bekende risico’s voor het welzijn van kinderen (gebrekkige communicatie, conflicten, verminderd contact tussen ouder en kind). Rechters en advocaten zijn zich steeds meer van deze risico’s bewust en doen individueel het mogelijke, maar de kern van hun werkwijze is daar niet op aangepast. Het financieringssysteem voor rechterlijke macht en advocaten beloont nog steeds extra procedures, in plaats van het bereiken van duurzame oplossingen waardoor er te weinig prikkels tot innovatie zijn.


Laatste nieuws