Op 7 maart 2023 is het vernieuwde Schengeninformatiesysteem (SIS) in gebruik genomen. SIS is een computersysteem waarmee landen binnen het Schengengebied informatie kunnen uitwisselen over gezochte personen en gezochte voorwerpen.

Met de upgrade zijn nieuwe signaleringscategorieën aan SIS toegevoegd en kunnen meer gegevens worden gedeeld. De nieuwe functies zijn:

Biometrische kenmerken

Het kunnen delen van biometrische kenmerken:

  • foto’s
  • handpalmafdrukken
  • vingerafdrukken
  • vingersporen
  • handpalmsporen
  • DNA-gegevens (alleen in het geval van vermiste personen).

Vingerafdrukken, handpalmafdrukken, vingersporen en handpalmsporen worden gebruikt voor biometrisch onderzoek via het geautomatiseerde vingerafdrukidentificatiesysteem in het SIS.

Het SIS maakt nog geen gebruik van technologie voor foto- en gezichtsherkenning. De Commissie moet een verslag indienen over de beschikbaarheid, de gereedheid en de betrouwbaarheid van dergelijke technologie voordat deze kan worden ingevoerd.

Terrorismebestrijding

Er wordt meer informatie uitgewisseld over personen en voorwerpen die betrokken zijn bij terrorisme-gerelateerde activiteiten.

Kwetsbare personen

Er kunnen preventieve signaleringen in het systeem worden ingevoerd om bepaalde categorieën kwetsbare personen te beschermen; zoals kinderen die risico lopen op ontvoering of potentiële slachtoffers van terrorisme, mensenhandel, gender-gerelateerd geweld of gewapende conflicten/vijandelijkheden.

Illegale migratie

Terugkeerbesluiten maken deel uit van de informatie die in het systeem wordt gedeeld om de daadwerkelijke uitvoering van deze besluiten te verbeteren. De landen moeten signaleringen met het oog op weigering van toegang of verblijf opnemen voor personen die illegaal in de EU verblijven en aan wie een inreisverbod is opgelegd overeenkomstig de terugkeerrichtlijn.

Toegang voor EU-agentschappen

Europol heeft toegang tot alle signaleringscategorieën in het SIS en wisselt aanvullende informatie uit met landen over signaleringen in verband met misdrijven die binnen zijn bevoegdheden vallen. Er wordt momenteel aan gewerkt om de operationele teams van het Europees Grens- en kustwachtagentschap toegang te geven tot het SIS.

Bronnen: www.ec.europa.eu en www.home-affairs.ec.europa.eu

Laatste nieuws