Uit drie op 16 november 2023 gepubliceerde uitspraken van de rechtbank Midden-Nederland, blijkt dat stikstof geen struikelblok hoeft te vormen zo lang de gevolgen daarvan zorgvuldig zijn onderzocht. De rechtbank boog zich over een nieuwbouwproject en natuurvergunningen van agrariërs.

In de zaak van 246 woningen bovenop het monumentale CAB-gebouw in Utrecht, heeft de rechtbank gekeken naar de gegevens die de aannemer heeft gebruikt in de stikstofberekeningen. Het ging bijvoorbeeld om het type filter van de heistellingen en over de vraag of het bouwverkeer vanwege files op de Cartesiusweg extra uitstoot veroorzaakt. De rechtbank vindt de berekeningen aannemelijk en is het met de gemeente Utrecht en de projectontwikkelaar eens dat de bouw niet tot een toename van stikstofneerslag in het Vechtplassengebied leidt. De bouw mag dan ook starten. De andere zaak gaat over de natuurvergunningen van twee agrarische bedrijven in Flevoland waartegen de Mobilisation for the Environment (MOB) bij de rechtbank opkwam, hoewel MOB het ermee eens is dat de stikstofneerslag door deze bedrijven verwaarloosbaar is. MOB vond dat de provincie juist daarom met een positieve weigering had moeten zeggen dat de agrarische bedrijven helemaal geen vergunning nodig hadden. MOB is bang dat de bedrijven met de in plaats daarvan verleende natuurvergunningen in de toekomst meer mogelijkheden hebben dan zonder die vergunningen. De rechtbank keek naar het karakter van de onderzoeksrapporten die de agrariërs hebben laten maken. Zij vindt dat de provincie voor de zekerheid mocht kiezen om natuurvergunningen te verlenen, juist omdat sprake is van stikstofuitstoot op natuurgebieden die al overbelast zijn. MOB krijgt daarom geen gelijk en de agrariërs houden hun natuurvergunning.

ECLI:NL:RBMNE:2023:6107
ECLI:NL:RBMNE:2023:6105
ECLI:NL:RBMNE:2023:6106

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws