Het door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) uitgekeerde bedrag aan voorschotten aan slachtoffers en nabestaanden in door de rechter toegewezen schadevergoedingen is in 2023 hoger dan in de jaren daarvoor. Dat meldt het CJIB in een bericht op 5 februari 2024. Dat het bedrag hoger is, komt onder meer door de toegekende schadevergoeding aan de nabestaanden van de MH17-ramp.

In het afgelopen jaar is door het CJIB bijna 38,5 miljoen euro uitgekeerd aan voorschotten aan slachtoffers en nabestaanden. Bijna 33,5 miljoen was voor slachtoffers van zeden- en geweldsmisdrijven, bijna 5 miljoen voor slachtoffers van andere feiten. De eerste categorie krijgt de schadevergoeding bij wijze van voorschot in zijn geheel, de slachtoffers van de overige feiten krijgen maximaal 5000 euro. In 2022 keerde het CJIB bijna 18 miljoen euro aan voorschotten uit, in 2021 ging het om ruim 25 miljoen euro. Dat het bedrag over vorig jaar zo hoog ligt, komt deels omdat er in totaal bijna 17 miljoen euro is toegekend aan nabestaanden in de strafzaak tegen de daders van de aanslag op de MH17. Het CJIB inde in de jaren 2021 tot en met 2023 in totaal een bedrag van ruim 57 miljoen euro ten behoeve van door de rechter toegewezen schadevergoedingen aan slachtoffers en nabestaanden. Kleinere bedragen worden sneller betaald: na 3 jaar is ongeveer 66 procent van alle door de rechter toegewezen schadevergoedingen volledig geïnd bij de daders, na 10 jaar zo’n 80 procent.

Bron: www.cjib.nl

Laatste nieuws