De Staatscommissie rechtsstaat is op 26 maart 2024 een tweede internetconsultatie gestart. Met de internetconsultatie worden acht vragen voorgelegd met het verzoek om concrete maatregelen voor te stellen voor het versterken van de rechtsstaat. Reageren kan tot en met 22 april 2024.

De Staatscommissie rechtsstaat heeft de opdracht om vanuit het perspectief van de burger het functioneren van de rechtsstaat te analyseren en voorstellen te doen voor versterking ervan. Van 1 mei tot en met 1 juli 2023 vond een eerste internetconsultatie plaats, waarvan inmiddels een verslag is gemaakt. De acht vragen van de tweede internetconsultatie zijn:

  1. Hoe kan beleid en wetgeving minder ingewikkeld worden?
  2. Welke wetgeving moet als eerste worden vereenvoudigd?
  3. Hoe kan bij maatwerk willekeur worden voorkomen?
  4. Hoe kan het contact tussen burger en overheid worden verbeterd?
  5. Hoe kan doorprocederen door overheidsorganisaties worden verminderd?
  6. Hoe kunnen te grote beloften van de politiek en overheid worden voorkomen?
  7. Hoe kan de burger beter worden betrokken bij vormgeving van beleid?
  8. Hoe kan worden gestimuleerd dat burgers, politici, bestuurders en ambtenaren een beter idee hebben van het belang van de rechtsstaat voor henzelf en de samenleving? En hoe kunnen burgers, politici, bestuurders en ambtenaren worden gestimuleerd dat ze gaan bijdragen aan het onderhoud van de rechtsstaat?

Bron: www.internetconsultatie.nl

Laatste nieuws