De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Europese toezichthouder ESMA vragen beursgenoteerde ondernemingen bij de verslaggeving over 2023 om extra aandacht voor onder meer duurzaamheidsonderwerpen. Dat meldt de AFM in een bericht van 10 november 2023.

De AFM roept ondernemingen op om in hun verslaggeving transparant te zijn over net-zerodoelstellingen. Net-zero of netto-nul betekent dat de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggebracht tot een niveau zo dicht mogelijk bij nul. Vanaf 1 januari 2024 zullen de eerste grote beursgenoteerde ondernemingen de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moeten toepassen. Hierin is explicieter vastgelegd dat deze duurzaamheidsrapportage gebaseerd moet zijn op het principe van dubbele materialiteit. Dit betekent dat ondernemingen moeten rapporteren over zowel de (financiële) impact van de omgeving, bijvoorbeeld klimaatverandering, op de onderneming (van buiten naar binnen) als ook over hun positieve en negatieve impact op milieu en samenleving (van binnen naar buiten). Recent heeft ESMA de resultaten van een onderzoek naar de artikel 8 taxonomie toelichtingen gepubliceerd. De Europese Taxonomieverordening verplicht ondernemingen op wie het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie (BNFI) van toepassing is, om transparant te zijn over de mate waarin hun economische activiteiten als duurzaam kunnen worden bestempeld. Uit deze studie blijkt onder meer dat de verplichte kwalitatieve toelichtingen bij meer dan 40% van de onderzochte ondernemingen beter moeten, omdat een deel van deze informatie onvolledig is of ontbreekt. Daarom vraagt de AFM hier ook extra aandacht voor.

European common enforcement priorities for 2023 annual financial reports

Bron: www.afm.nl

Laatste nieuws