Gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire hadden een grotere kans dat een kind onder toezicht of voogdij werd geplaatst dan niet-gedupeerden, maar dat was ook al zo in het jaar voordat ze gedupeerd raakten. Dit blijkt uit een onderzoek van het CBS dat is uitgevoerd op verzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

De Inspectie concludeert op basis van het onderzoek dat specifieke groepen gezinnen door de kinderopvangtoeslagaffaire gedupeerd zijn geraakt. Deze gezinnen bevonden zich al voor dupering in een zeer kwetsbare positie. De Inspectie concludeert dat deze gedupeerde gezinnen zowel voordat als nadat zij gedupeerd raakten veel vaker dan de meeste gezinnen in Nederland te maken kregen met een kinderbeschermingsmaatregel. Tegelijk is het niet zo dat gedupeerde gezinnen vaker met een kinderbeschermingsmaatregel te maken kregen dan niet-gedupeerde gezinnen met vergelijkbare kenmerken, die zich in een vergelijkbare situatie bevonden.

Kwetsbare sociaaleconomische omstandigheden
De analyses laten zien dat alle gezinnen in gelijksoortige kwetsbare sociaaleconomische omstandigheden vaker dan andere gezinnen in Nederland een kinderbeschermingsmaatregel opgelegd kregen. De analyses van het CBS laten zien dat:

  1. gezinnen die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire al vóór dupering andere kenmerken hadden en verkeerden in andere omstandigheden dan de meeste gezinnen in Nederland die kinderopvangtoeslag ontvingen;
  2. de kans om door de kinderopvangtoeslagaffaire gedupeerd geraakt te zijn niet voor ieder gezin in Nederland dat kinderopvangtoeslag ontving gelijk was. Deze kans werd het meest vergroot door het herkomstland van de aanvrager. Aanvragers met een niet-Nederlandse herkomst hadden tot bijna negen keer meer kans om gedupeerd te raken dan aanvragers met Nederland als herkomstland. Dit gaat om aanvragers van specifieke landen van herkomst;
  3. de kans om te maken te krijgen met een kinderbeschermingsmaatregel ook niet voor ieder gezin in Nederland dat kinderopvangtoeslag ontving gelijk was. Bepaalde kenmerken en sociaaleconomische omstandigheden, die overigens los staan van de kinderopvangtoeslagaffaire, maakten dat de kans dat een gezin een kinderbeschermingsmaatregel opgelegd kreeg groter was;
  4. gezinnen die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire gemiddeld vier keer vaker te maken kregen met een kinderbeschermingsmaatregel in vergelijking met de meeste gezinnen in Nederland die kinderopvangtoeslag ontvingen;
  5. gezinnen die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire in gelijke mate te maken kregen met een kinderbeschermingsmaatregel in vergelijking met niet-gedupeerde gezinnen met vergelijkbare achtergrondkenmerken in vergelijkbare sociaaleconomische omstandigheden.

De analyses van het CBS zijn op groepsniveau uitgevoerd. Hierdoor kan niet uitgesloten worden dat er gedupeerde gezinnen zijn die als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire dermate in de problemen zijn gekomen dat er een kinderbeschermingsmaatregel ingezet moest worden.

Tweede onderzoeksrapport van het Inspectie Justitie en Veiligheid 'bevindingen Inspectie JenV naar kinderopvangtoeslagaffaire en jeugdbescherming'

Bron: www.cbs.nl

Laatste nieuws