Om de toegang van het publiek tot zijn rechtsprekende activiteit te vergemakkelijken, biedt het Hof van Justitie van de Europese Unie vanaf 26 april een streamingdienst aan.

De uitspraken van arresten van het Hof van Justitie en de lezingen van conclusies van de advocaten-generaal worden vanaf 26 april rechtstreeks op de website van het Hof uitgezonden. Op de homepage van het Hof is dat te vinden.

De uitzendingen, die in dit stadium alleen betrekking hebben op zaken die aan de Grote kamer zijn toegewezen, starten zodra de terechtzittingen beginnen, volgens het in de gerechtelijke kalender vermelde tijdschema.

In zaken die zijn toegewezen aan de Grote kamer van het Hof van Justitie zullen in beginsel, gedurende een proeffase van 6 maanden, ook de pleitzittingen – uitgesteld – worden uitgezonden. De zittingen kunnen afhankelijk van het geval worden gevolgd op de zittingsdag zelf vanaf 14.30 uur (wat de ochtendzittingen betreft) of op de dag erna vanaf 9.30 uur (wat de middagzittingen betreft), maar kunnen daarna niet meer worden bekeken.

De uitzendingen zijn bedoeld om de burgers in staat te stellen de terechtzittingen te volgen. De debatten worden simultaan vertolkt in de talen die voor het goede verloop van de terechtzitting nodig zijn.

Laatste nieuws