In nauwe afstemming met de politie hebben OM, Raad voor de Rechtspraak en Regioburgemeesters zich uitgesproken over de begroting van het ministerie van JenV. Volgens de organisaties zijn de achterstanden niet van vandaag op morgen ingelopen. Er is rust en ruimte in de keten nodig.

De versterking van de keten en de extra middelen die daarbij horen uit het coalitieakkoord zijn vooral bedoeld om de basis op orde te krijgen, na jaren van bezuinigingen en personeelstekorten. Ook in de toekomst moet er geïnvesteerd worden in de organisaties die de rechtsstaat beschermen. Ook is er aandacht nodig voor het beslag dat het nieuwe wetboek van strafvordering op de organisaties gaat leggen.

Actuele problemen hebben snelle oplossing nodig
Problemen die volgens de organisaties zo snel mogelijk moeten worden opgelost:

  • De capaciteit van de basisteams van de politie moet op orde worden gebracht door het bewaken en beveiligen anders vorm te geven en te investeren in politiecapaciteit voor deze taken. De nabijheid van de politie en de verbinding met de wijk blijft een belangrijke pijler van het Nederlandse politiewerk. Dit staat te lang onder druk in een periode waarin de politiecapaciteit in de gebiedsgebonden politiezorg al zwaar belast is als gevolg van de forse uitstroom.
  • Ook in de asielcrisis wordt bijstand van de politie gevraagd uit de AVIM in alle eenheden. Dit ten behoeve van de identificatie en registratie taak. Die bijstand lijkt door de grote instroom steeds minder tijdelijk te worden terwijl het noodzakelijk is om zowel op de korte als op langere termijn te komen tot een structurele verlichting van de inzet.
  • Het toenemend aantal ingrijpende cyberincidenten en de stijging van gedigitaliseerde criminaliteit vraagt om extra investeringen in ICT, in innovatie en in mensen van zowel de politie, het OM als de Rechtspraak om deze vormen van criminaliteit aan te pakken.

Drie belangrijke punten voor de komende 10 jaar:

  • Voor de politie geldt voor de komende jaren dat er nog zo’n 3000 fte aan aspiranten zijn die in de eenheden drukken op de operationele formatie, maar daar niet volledig inzetbaar zijn. Deze nog resterende aspirantenformatie in de eenheden moet omgezet worden naar volledig opgeleide agenten.
  • Investeren in ICT/digitalisering van politie, OM en Rechtspraak is blijvend nodig om tot een effectievere en efficiëntere opsporing en vervolging te komen. Ook investeren in cybersecurity en de aanpak van cybercrime vraagt blijvend aandacht.
  • Stabiele robuuste financiering van de instituties in de keten is essentieel om te blijven functioneren in economisch goede en in economisch slechte tijden.

Gezamenlijk statement richting begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid 2023

Bron: www.om.nl

Laatste nieuws