Het is niet gewenst dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) in hoger beroep gaat op het moment dat de bewoner van een huis met aardbevingsschade door de rechtbank bij beroep in het gelijk is gesteld. Dat schrijft de Staatssecretaris van EZK in een brief van 6 maart 2023 aan de Tweede Kamer.

Voor acht schrijnende gevallen waarin hoger beroep al is ingesteld, hoeven de bewoners de ontvangen aardbevingsschade niet terug te betalen – ook niet als een hogere rechter de bewoner niet in het gelijk wordt gesteld. Het IMG zal alleen nog hoger beroep in te stellen als de uitspraken bredere consequenties hebben voor de schadeafhandeling en het voorkomen van verschillen tussen bewoners. Het IMG vraagt voortaan in plaats van een hoger beroep om een prejudiciële uitspraak. Daardoor zijn er geen financiële gevolgen voor de bewoners, ook niet als de hogere rechter het IMG gelijk geeft. Tegelijkertijd krijgt het IMG wel duidelijkheid over principiële juridische aspecten. Als vragen om een prejudiciële uitspraak niet mogelijk blijkt, dan kan het IMG eventueel toch in hoger beroep. Ook in die gevallen mag de bewoner de schadevergoeding houden, ongeacht de uiteindelijke uitspraak.

Voorkomen hoger beroep Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws