De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in twee uitspraken van 16 augustus 2023 geoordeeld dat de Staatssecretaris van JenV vreemdelingen mag blijven overdragen aan Bulgarije. Uit de beschikbare informatie blijkt niet dat vreemdelingen die op grond van de Dublinverordening aan Bulgarije worden overgedragen, ook een risico lopen om het slachtoffer te worden van pushbacks.

Twee Syrische vreemdelingen hebben eerst in Bulgarije asiel aangevraagd en daarna nog een keer in Nederland. De staatssecretaris heeft hun asielaanvragen niet in behandeling genomen en wil de vreemdelingen overdragen aan Bulgarije. Omdat de vreemdelingen daar voor het eerst asiel hebben aangevraagd, is Bulgarije namelijk verantwoordelijk voor de behandeling van hun aanvragen op grond van de Dublinverordening. De vreemdelingen zijn het daar niet mee eens, omdat de situatie in Bulgarije volgens hen in strijd is met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). Zij willen daarom niet terug naar Bulgarije. Aan de buitengrens van Bulgarije vinden op systematische wijze en op grote schaal pushbacks plaats. Uit de beschikbare informatie blijkt echter niet dat vreemdelingen die op grond van de Dublinverordening aan Bulgarije worden overgedragen, ook een risico lopen om het slachtoffer te worden van pushbacks. Dublinclaimanten hebben na de feitelijke overdracht aan Bulgarije bovendien toegang tot de opvang. De staatssecretaris mag er daarom op basis van het zogenoemde interstatelijk vertrouwensbeginsel van uitgaan dat de Bulgaarse autoriteiten de vreemdelingen niet in strijd met de mensenrechten zullen behandelen. Hij mag vreemdelingen dan ook op grond van de Europese Dublinverordening blijven overdragen aan Bulgarije.

ECLI:NL:RVS:2023:3133

ECLI:NL:RVS:2023:3134

Bron: www.raadvanstate.nl

Laatste nieuws