Het kabinet moet onmiddellijk ingrijpen om de continuïteit in de jeugdbescherming te garanderen. Die dringende oproep doet de Rechtspraak in een brief aan Minister Dekker (Rechtsbescherming) en Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Aanleiding is de mededeling van Jeugdbescherming Brabant (JBB) dat die instelling voorlopig geen nieuwe beschermingsmaatregelen zoals de ondertoezichtstelling van een kind meer uitvoert. Dat betekent dat kinderen die in de knel zitten niet de hulp en bescherming krijgen die ze volgens de rechter nodig hebben.

De instroomstop betekent dat JBB voor nieuwe gevallen geen kinderbeschermingsmaatregelen meer kan uitvoeren. Partners in de jeugdketen en de rechtbanken zelf zien geen mogelijkheden om een andere gecertificeerde instelling aan te wijzen. Het concrete gevolg van de ontstane situatie is dat kinderen die in de knel zitten en bescherming nodig hebben, die benodigde bescherming en hulp niet kunnen krijgen. De rechter machtigt de overheid om - op vaak ingrijpende wijze – in te grijpen in de levens van kinderen en hun ouders ten behoeve van noodzakelijk te verlenen hulp. Een dergelijke bevoegdheid behoort te worden uitgevoerd en gepaard te gaan met daadwerkelijke hulpverlening.

JBB is niet de eerste gecertificeerde instelling die met zodanige problemen kampt dat de continuïteit in de jeugdbescherming in het geding is, eerdere GI’s gingen JBB voor. De Rechtspraak vreest dat JBB ook niet de laatste zal zijn als niet acuut wordt ingegrepen. Zo hebben we informatie ontvangen dat ook een tweede gecertificeerde instelling deze week een tijdelijke instroomstop bekend zal maken. Het reeds eerder gevreesde sneeuwbaleffect, omdat met het omvallen van instellingen de druk op andere gecertificeerde instelling nog groter wordt, lijkt zich nu daadwerkelijk te hebben ingezet.

De Rechtspraak doet dan ook een dringend beroep op de verantwoordelijke bewindspersonen om onmiddellijk in te grijpen en zodanige voorzieningen te treffen als nodig zijn om de continuïteit in de jeugdbescherming te garanderen.

Laatste nieuws