De Rechtspraak maakt zijn gebouwen zo spoedig mogelijk klaar voor een samenleving waar anderhalve meter afstand voorlopig de norm is. Dit zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, in het op 16 april gepubliceerde jaarverslag van de Rechtspraak. ‘Zodra het kabinetsbeleid dit toelaat en onze gebouwen coronabestendig zijn, zullen we weer zoveel mogelijk fysieke zittingen houden, naast alle digitale en schriftelijke behandelingen die we nu al doen.

Op dit moment zijn de gebouwen van de Rechtspraak vanwege de uitbraak van het coronavirus beperkt toegankelijk en is publiek nog niet welkom. De Rechtspraak zet alles op alles om zoveel mogelijk van de 1,5 miljoen rechtszaken per jaar toch door te laten gaan. Door de inzet van hulpmiddelen als telehoren en Skype kan de rechter toch uitspraak doen in duizenden zaken per week, zo’n 80 procent van het normale aantal. Het aantal en het soort zaken dat kan worden behandeld, wordt zo snel mogelijk uitgebreid.

De huidige omstandigheden hebben volgens Naves onherroepelijk gevolgen voor de langetermijnplannen van de Rechtspraak. ‘Deze moeten worden bijgesteld en toekomst anders worden ingekleurd. Maar voor nu richten we ons op 1 ding: zorgen dat Nederland ook in tijden van mondiale crisis kan rekenen op professionele, onpartijdige en onafhankelijke rechtspraak. Op de schouders van de Rechtspraak rust een grote verantwoordelijkheid. Juist nu. Wij zijn de hoeder van het recht en kunnen de samenleving de rust en het vertrouwen geven dat, wat er ook gebeurt, de rechtsstaat bij ons in goede handen is. Zo maken we samenleven mogelijk.’

De publicatie van het jaarverslag op http://www.rechtspraak.nl/jaarverslag biedt de mogelijkheid om snel en eenvoudig door
het jaarverslag te navigeren. 

Laatste nieuws