De Raad van de Europese Unie heeft begin mei een verordening aangenomen over markten in cryptoactiva (MiCA). Daarmee zijn er voor het eerst EU-normen vastgelegd voor deze sector.

De MiCA-regels moeten de financiële stabiliteit in stand houden, innovatie mogelijk maken, transparantie vergroten en de cryptoactivasector aantrekkelijker maken. Dit alles om beleggers beter beschermen. De nieuwe regels gelden voor emittenten van gebruikstokens, asset-referenced tokens en tokens naar activa en zogenaamde stablecoins. De regels hebben ook betrekking op dienstverleners zoals handelsplatformen en de portemonnees waar cryptoactiva worden aangehouden.

MiCA onderdeel van pakket digitaal geldwezen

Het MiCA-voorstel maakt deel uit van het bredere pakket digitaal geldwezen, dat moet leiden tot een Europese aanpak die technologische ontwikkeling bevordert en financiële stabiliteit en consumentenbescherming waarborgt. Naast het MiCA-voorstel bevat het pakket een strategie voor het digitale geldwezen, een verordening over digitale operationele veerkracht (DORA), die eveneens betrekking heeft op aanbieders van cryptoactivadiensten, en een voorstel betreffende een proef-regeling voor groothandelsgebruik op basis van distributed ledger-technologie (DLT). Het pakket moet een kloof in de bestaande EU wetgeving dichten: het huidige rechtskader mag het gebruik van nieuwe digitale financiële instrumenten niet belemmeren, en moet er tegelijk voor zorgen dat die nieuwe technologieën en producten stroken met de financiële regelgeving en de regelingen voor operationeel risicobeheer van bedrijven in de EU. Doel van het pakket is innovatie en nieuwe financiële technologieën aan te moedigen, maar met voldoende bescherming van consumenten en investeerders.

Verordening betreffende markten in cryptoactiva (MiCA)

Bron: www.consilium.europa.eu

Laatste nieuws