Op 5 april 2024 is de Prüm II-verordening gepubliceerd in het EU-Publicatieblad. De nieuwe regels breiden de categorieën uit waarvoor geautomatiseerde gegevensuitwisseling mogelijk is. De politieautoriteiten kunnen nu ook zoeken naar gezichtsopnamen en politiegegevens.

Het bestaande kader, Prüm I, stelt rechtshandhavings­instanties in staat om in de nationale databanken van andere lidstaten te zoeken naar DNA-, vingerafdruk- en voertuig­registratiegegevens. Op grond van de nieuwe regels kan Europol voortaan ook nationale databanken doorzoeken om informatie die het van derde landen heeft ontvangen, te vergelijken. Daarnaast zijn, als het nationale recht dit toestaat, zoekopdrachten in alle categorieën mogelijk om vermiste personen te vinden of een menselijk stoffelijk overschot te identificeren. De politiële autoriteiten kunnen ook zoeken naar gezichtsopnamen en politiegegevens. Indien het nationale recht dit toestaat, zullen ook zoekopdrachten in alle categorieën mogelijk zijn om vermiste personen te vinden of een menselijk stoffelijk overschot te identificeren.

Verordening (EU) 2024/982 (de Prüm II-verordening)

Bronnen: www.consilium.europa.eu

Laatste nieuws