Een voormalig management-assistent van Uber heeft een jarenlange juridische strijd tegen haar oud-werkgever gewonnen. Naast het uitbetalen van overuren heeft ze recht op een schadevergoeding. Dat is het oordeel van het Gerechtshof Amsterdam op 28 maart 2023.

Uber moet niet-uitbetaalde overuren overmaken aan de voormalige management-assistent van het Amsterdamse hoofdkantoor. De top van het Uber-bedrijf deed een bijna permanent beroep op haar. Ze maakte dagelijks en in het weekend tientallen overuren. Uber bestreed in de rechtszaal dat de voormalig werknemer onredelijk lange dagen maakte, maar kon deze claim niet onderbouwen met urenstaten of andere registraties. Die waren volgens Uber vernietigd kort nadat de voormalig werknemer het bedrijf had verlaten.

Uitspraak hof

Het salaris van werknemer bedraagt - anders dan in het tussenarrest was overwogen - minder dan driemaal het minimumloon, zodat de uitzondering van art. 2.1:1 lid 1 sub a Arbeidstijdenbesluit zich niet voordoet. Werkgever heeft geen deugdelijke registratie gevoerd van de door werknemer gewerkte arbeidsuren. Werkgever heeft de door de werknemer onderbouwde aantallen van gewerkte uren onvoldoende gemotiveerd weersproken. Het hof gaat daarom uit van die urenaantallen en is van oordeel dat deze werkzaamheden geacht moeten worden te zijn verricht met de impliciete instemming van de werkgever. Zij komen niet allemaal voor vergoeding in aanmerking, omdat het salaris van de werknemer al een vergoeding omvatte voor in redelijkheid te verrichten overwerk. Rekening houdend met de aard van de functie acht het hof acht overuren per week redelijkheid. Er resteren dan 2.646 uren die moeten worden uitbetaald. Nu de werkgever de werknemer een aanmerkelijk groter aantal uren heeft laten werken dan op grond van de Arbeidstijdenwet is toegestaan, heeft de werkgever niet voldaan aan haar zorgplicht, zoals neergelegd in artikel 7:658 BW. De werkgever is daarom aansprakelijk voor de schade die de werknemer als gevolg hiervan heeft geleden.

ECLI:NL:GHAMS:2023:754

Bron: www.nrc.nl

Laatste nieuws