Rechtsvormen zoals B.V.’s, N.V.’s en coöperaties bieden in de praktijk te weinig ruimte om maatschappelijke doelen boven aandeelhoudersbelangen te stellen. Met een steward-ownership rechtsvorm kan een maatschappelijke missie prioriteit krijgen. Onderzoeker Nena van der Horst van Amsterdam Centre for Transformative Private Law (ACT) aan de UvA is samen met anderen een online petitie gestart voor een steward-ownership rechtsvorm in Nederland.

Ondernemingen kunnen een grote rol spelen in de transitie naar een duurzame en eerlijke economie. De structuur van B.V.’s, N.V.’s en coöperaties creëert prikkels voor het sturen op winstmaximalisatie als hoogste prioriteit. Aandeelhouders mogen stemmen over belangrijke onderwerpen, terwijl ze zelf vooral belang hebben bij winst. Ondernemers die kiezen ‘for purpose’ in plaats van ‘for profit’ hebben behoefte aan een nieuwe rechtsvorm met een juridische structuur die deze prikkels wegneemt en zo ruimte voor bestuurders en werknemers creëert om de missie van de onderneming voorop te stellen.

Rechtsvorm voor steward-owned ondernemingen

Een rechtsvorm voor steward-owned ondernemingen is een nieuwe juridische structuur die voldoet aan twee principes:

  • Stewards beschermen de missie: Zeggenschap op het niveau van aandeelhouders wordt uitgeoefend door personen die betrokken zijn bij de missie van de onderneming. Dit recht kan niet verkocht of vererfd worden.
  • Winst dient de missie: De onderneming heeft gebonden vermogen. Winst is van de onderneming en kan gebruikt worden om de missie te dienen en bij te dragen aan de maatschappij. Winst kan in ieder geval niet uitgekeerd worden aan personen met zeggenschap in de onderneming.

In Nederland zijn er meer dan 100 ondernemingen die al volgens deze principes zijn ingericht. Een rechtsvorm waarborgt de missie en laat aan werknemers, klanten, leveranciers, investeerders en andere belanghebbenden zien dat de onderneming echt ‘for purpose’ is.

Naar petitie steward-ownership rechtsvorm

Bron: www.uva.nl

Laatste nieuws