Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) heeft op 7 december 2023 een onderzoek gepubliceerd over ontwikkelingen in ernstig geweld onder jeugdige veroordeelden in de periode 2010 tot en met 2021. Op de lange termijn is er een daling in de geregistreerde ernstige geweldscriminaliteit, zoals zware mishandeling, doodslag of moord te zien. In de jaren 2018 tot en met 2021 is er sprake van afvlakking van deze daling bij de groep jongvolwassen strafrechtelijke daders (18-23 jaar).

Bij minderjarige strafrechtelijke daders is er een stijging te zien. Of deze stijging doorzet is de vraag, aangezien het OM in haar jaarbericht wijst op een afname van het aantal jeugdige verdachten van ernstig geweld in 2022. Ook is het onduidelijk of er een daadwerkelijke stijging is in ernstig geweld onder jeugdigen, of dat een grotere focus van de overheid op deze delicten onder minderjarigen een rol speelt. Het aantal jeugdigen dat door het OM of de rechter schuldig is bevonden aan ernstige geweldsmisdrijven is in de periode 2010-2021 gehalveerd. De algehele geregistreerde jeugdcriminaliteit daalde in de periode echter nog meer. Daardoor kan het lijken dat ernstig geweld een groter probleem is geworden, omdat er een groter percentage jeugdige veroordeelde daders van ernstige geweld is ten opzichte van het totaal van jeugdige veroordeelden. Maar ook ernstig geweld onder jeugdigen is over de langere periode dus flink gedaald. Het overgrote deel (meer dan 80%) van de jeugdige daders van een ernstig geweldsmisdrijf is enkel schuldig bevonden aan een (of meerdere) poging(en) daartoe. In de jaren 2018 tot en met 2021 bleef het aandeel strafrechtelijke jongvolwassen daders van (poging tot) ernstig geweld per 100.000 leeftijdsgenoten ongeveer gelijk (van 31,5 naar 31,8). Bij minderjarige daders zien we hierin een stijging van 12,8 naar 22,7. Het gaat daarbij vooral om jongens die zijn veroordeeld voor de delicten zware mishandeling en doodslag in de vier grootste steden.

Ontwikkelingen in ernstig geweld door Jeugdigen in de periode 2010 tot en met 2021

Bron: www.wodc.nl

Laatste nieuws