Jongeren met een beperking lopen veel risico op langdurige financiële problemen. Dat komt onder andere door ingewikkelde wetten en regels, grote administratieve lasten, onzekere financiën en weinig toekomstperspectief. Dat concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in het op 13 september 2022 gepresenteerde rapport Meedoen zonder beperking.

De overheid gaat ervan uit dat jongeren financieel voor zichzelf kunnen zorgen als zij 18 jaar worden, eventueel met hulp van ouders. Maar het leven van jongeren met een beperking ziet er vaak anders uit. Zij verdienen zelf meestal niet genoeg geld en zijn dan afhankelijk van de overheid. Zij geven vaak aan dat de overheid hen beperkt. Van Zutphen: "Door alle regelingen bij elkaar worden jongeren steeds weer met hun beperking geconfronteerd. Dat is niet eerlijk. Wetten en regels moeten jongeren helpen, niet in de weg zitten."

Conclusies en aanbevelingen

De Nationale ombudsman onderzocht of jongeren met een beperking financiële problemen ervaren door de uitvoering van wetten en regels. Hij concludeert dat zelfredzaamheid een illusie is, door lastig te begrijpen wetten en regels, grote administratieve lasten en doordat hulp uit het sociale netwerk wordt overschat. Ook schrijft de ombudsman dat er voor deze jongeren weinig toekomstperspectief is en werken niet altijd loont. Verder schiet de informatieverstrekking tekort, ontbreekt soms specifieke deskundigheid, ervaren gemeenten een tekort aan tijd en geld en is de samenwerking tussen overheidsinstanties beperkt. De ombudsman roept de betrokken partijen op om de knelpunten samen op te lossen en te zorgen voor begrijpelijke informatie, persoonlijke begeleiding en financiële zekerheid. En jongeren te informeren over hun rechten en mogelijkheden. Werken moet bovendien van toegevoegde waarde zijn en niet leiden tot meer problemen.

 

Rapport Meedoen zonder beperkingen

 

Bron: www.nationaleombudsman.nl

Laatste nieuws