De erkenning van de Minister voor Rechtsbescherming voor de sociale advocatuur is goed, maar het plan van aanpak voor de sociale advocatuur die de minister op 20 april 2023 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is onvoldoende. Dat zegt de Nederlandse orde van advocaten (NOvA).

De aanpak van de minister bestaat uit meer aandacht voor de sociale advocatuur in het onderwijs, verlenging van de subsidieregeling voor de beroepsopleiding en het vereenvoudigen van de specialisatievereisten. Volgens NOvA is er in de eerste plaats aandacht nodig voor de financiële positie van de sociale advocatuur. Onvoldoende inkomen en gebrek aan perspectief zijn de belangrijkste redenen voor sociaal advocaten om te stoppen of voor studenten om niet te beginnen met het vak, zo blijkt uit het arbeidsmarktonderzoek van Panteia. De tekorten in de sociale advocatuur zullen op niet al te lange termijn bijzonder problematisch zijn. Een passende vergoeding is een belangrijk onderdeel voor het waarborgen van goede en toegankelijke rechtsbijstand. NOvA heeft meermaals gewezen de op achterblijvende indexering en periodieke herijking. Die zijn broodnodig om goede rechtsbijstand te blijven waarborgen. De indexering is dit jaar 0,67 procent, terwijl de gemiddelde consumentenprijzenindex-inflatie in Nederland vorig jaar 10 procent was. Advocaten die werkzaam zijn in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand hebben te maken met forse kostenstijgingen door de inflatie. Huur van het kantoorpand, salarissen van personeel, cursussen, verzekeringspremies – alles wordt tot wel 14 procent duurder. Anders dan in veel andere beroepsgroepen wordt de hoge inflatie voor deze groep rechtsbijstandverleners de komende twee jaar niet of nauwelijks gecompenseerd.

Plan van aanpak sociale advocatuur

Bron: www.advocatenorde.nl

Laatste nieuws