Omwonenden van Schiphol komen in aanmerking voor compensatie wegens geluidsoverlast. De adviescommissie te Rijdt bracht advies uit over verzoeken om nadeelcompensatie. De commissie oordeelde dat het anticiperend handhaven inderdaad tot gederfd woongenot heeft geleid. Het Ministerie van IenW maakte op 20 april 2023 bekend het advies over te nemen.

Het gaat om mensen uit de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen die in de periode van november 2017 tot en met oktober 2019 in de buurt van een handhavingspunt woonden waarvan de grenswaarde voor geluid is overschreden. Maar omdat er de afgelopen jaren al werd gevlogen volgens nieuwe regels die nog niet officieel waren vastgelegd (het anticiperend handhaven) werd er door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) niet gehandhaafd op overschrijding van die grenswaarden. Omwonenden hebben in 2020 aangegeven dat zij schade hebben geleden door het anticiperend handhaven en dienden verzoeken in om nadeelcompensatie. Het ministerie heeft laten onderzoeken hoeveel andere omwonenden te maken hebben met vergelijkbare omstandigheden. Het gaat om zo’n 4600 adressen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws