Het WODC heeft op 4 september 2023 nieuwe cijfers over jeugdcriminaliteit gepubliceerd. Het gaat om twee rapporten over de ontwikkelingen van alle jeugdige verdachten en jeugdige strafrechtelijke daders. De Monitor Jeugdcriminaliteit is een rapport dat het WODC iedere twee à drie jaar in samenwerking met het CBS publiceert.

Sinds 2010 is het aantal minderjarigen en jongvolwassenen dat door de politie geregistreerd is als verdachte van misdrijf meer dan gehalveerd. Deze daling lijkt te stabiliseren in de afgelopen drie jaren. Na een daling in de jaren 2020 en 2021 die onder andere gekenmerkt werd door de pandemie nam het aantal minderjarige verdachten in 2022 toe tot boven het niveau van 2018. Onder jongvolwassenen nam het aantal verdachten per 1.000 het laatste jaar ook toe maar bleef het aandeel verdachten met 20 per 1.000 wel lager dan in 2018. Het aantal minderjarige jongens dat verdacht werd van een misdrijf nam met 3% toe in 2022, het aantal verdachte meisjes steeg in 1 jaar met 42%. In 2022 was 26% van alle minderjarige verdachten een meisje. In 2018 was dat nog 20%. In een aantal bevolkingsgroepen was de ontwikkeling van het percentage verdachten in de periode 2018 tot 2022 sterker dan in andere groepen. Zo daalde onder zowel minderjarigen als jongvolwassenen het aantal verdachten met een Marokkaanse herkomst het sterkst. Daarnaast nam zowel onder minderjarigen als jongvolwassenen het aantal verdachten uit de laagste inkomensgroepen en de inwoners van instellingen naar verhouding sterk af. Jeugdige verdachten zijn nog steeds oververtegenwoordigd in de vier grote gemeenten (G4), maar onder minderjarigen en jongvolwassenen neemt het aantal verdachten in de G4 in de periode 2018 tot 2022 naar verhouding sterker af dan in heel Nederland. Het aantal verdachten onder jongvolwassen voortijdig schoolverlaters daalt in de periode 2018 tot 2021 met 8%. Desondanks blijven ze oververtegenwoordigd in de cijfers. Onder minderjarige schoolverlaters schommelt het aantal verdachten in deze periode sterk. Onder minderjarigen en jongvolwassenen steeg het aantal verkeersmisdrijven in de periode 2018-2022. Het aantal verdachten van (vuur)wapen-misdrijven nam zowel onder minderjarigen als jongvolwassenen licht toe in 2019 en is vervolgens stabiel tot en met 2022. Het aandeel verdachten van drugsmisdrijven is in de periode 2018- 2022 vrijwel gelijk gebleven.

Monitor Jeugdcriminaliteit 2023 - Jeugdige verdachten van misdrijven; ontwikkelingen tot 2023

Bronnen: www.cbs.nl en www.wodc.nl

Laatste nieuws