In opdracht van de Nederlandse orde van advocaten heeft I&O Research onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin advocaten bij de uitoefening van hun beroep geconfronteerd worden met uiteenlopende vormen van druk, dreiging, intimidatie en overig agressief gedrag. Daarnaast geeft het onderzoek een beeld over de bekendheid van bestaande maatregelen en voorzieningen bij de doelgroep en de mate waarin advocaten ondersteuning ondervinden bij het zorgdragen voor hun eigen veiligheid.

Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de helft van de advocaten (50%) in de afgelopen twaalf maanden ten minste één vorm van agressie meemaakte. Vier op de tien (40%) maakten zelfs meerdere incidenten mee. De meest voorkomende vorm van agressie was verbale agressie (41%). Daarna volgden intimidatie (34%), bedreiging (18%) en fysieke agressie (4%).

Agressie komt voor in alle rechtsgebieden, kantoren e.d. maar de kans om een incident mee te maken is het grootst voor advocaten die werken in het insolventierecht, strafrecht, letselschaderecht en personen- en familierecht. Advocaten werkzaam bij kantoren met minder dan negen advocaten hebben het afgelopen jaar vaker een incident van agressie meegemaakt dan advocaten werkzaam bij kantoren met meer dan negen advocaten.

Verder blijkt dat een derde van de incidenten door advocaten als ernstig wordt aangemerkt, de bron van de agressie vaak de eigen cliënt betreft en dat maar van vijf procent van de incidenten aangifte wordt gedaan.

Wat betreft de situatie na het incident blijkt onder meer dat zeven op de tien advocaten negatieve gevolgen ondervinden na een incident en dat een derde van de advocaten die behoefte had aan nazorg is niet tevreden hierover.

Lees het hele rapport hier: Rapport Agressie, bedreiging en intimidatie bij advocaten 

Laatste nieuws