De Minister van Buitenlandse Zaken wees terecht de aanvraag van een 33-jarige man af die verzocht om Nederlandse paspoorten voor zijn 2 minderjarige kinderen. Dit bepaalde de rechtbank Oost-Brabant op 16 april. Het staat niet vast dat de kinderen zijn geboren tijdens een huwelijk van de man met een Syrische vrouw.

De man werd geboren in Nederland en heeft zowel de Marokkaanse als de Nederlandse nationaliteit. Hij zit momenteel gedetineerd in de PI Vught. In maart 2018 vroeg hij voor zijn 2 dochters (inmiddels zo'n 2,5 en bijna 4 jaar oud) Nederlandse paspoorten aan. Hij zegt dat hij in Syrië is getrouwd met een vrouw die daar vandaan komt, en dat beide kinderen tijdens dat huwelijk zijn geboren. Dit zou betekenen dat zijn kinderen een Nederlands paspoort moeten krijgen. De man overlegde als bewijs onder meer een huwelijksakte en -contract en geboorteakten van de kinderen.

De minister van Buitenlandse Zaken liet de aanvraag in mei 2018 buiten behandeling, omdat onder meer niet zou kunnen worden aangetoond dat de huwelijksakte rechtsgeldig is. Daarom kan niet worden aangetoond dat de kinderen tijdens het huwelijk zijn geboren. De minister verklaarde in mei 2019 het  bezwaar van de man ongegrond. Daarop stapte de man naar de rechter.

De minister gebruikte meerdere verklaringen van onderzoek van het Bureau Documenten als basis voor zijn besluit. Het bureau verklaart onder meer dat de huwelijks- en geboorteaktes die de man overlegde, hoogstwaarschijnlijk niet bevoegd zijn opgemaakt en dat de legalisatie op deze stukken vals is. Verder is het huwelijkscontract geen rechtsgeldig document omdat dit bij het sluiten van de ceremonie door de echtelieden moet worden ondertekend. In dit geval is dat een paar jaar later door de vader van de vrouw gedaan. Al deze stukken kunnen daarom niet worden geaccepteerd.

De man stelt daar kort gezegd tegenover dat er wel degelijk waarde moet worden gehecht aan de stukken die hij tijdens de aanvraag en het bezwaar overlegde. Volgens hem is de bij de aanvraag overgelegde huwelijksakte echt bevonden en zijn de geboorteaktes niet vals.

De rechtbank constateert dat de man de verklaringen van het Bureau Documenten niet betwist en niet met een eigen deskundige heeft weerlegd. Dit betekent dat de rechtbank alleen hoeft te beoordelen of het advies van het bureau zorgvuldig tot stand is gekomen en inhoudelijk gezien inzichtelijk en voldoende is. Daarvan is in dit geval sprake. De minister mocht zijn besluit dan ook op deze verklaringen baseren. Volgens de rechtbank stelde de minister zich terecht op het standpunt dat niet met voldoende zekerheid is komen vast te staan dat de kinderen tijdens het huwelijk van de man met de moeder van de meisjes zijn geboren. Zo kan het Nederlanderschap van de kinderen niet met de nodige zekerheid worden vastgesteld. De overgelegde stukken die de man bij het bezwaar overlegde zijn vals bevonden en borduren voort op de overgelegde stukken die hij bij de aanvraag overlegde. Dit betekent dat aan die laatste stukken geen waarde kan worden gehecht. De minister nam de aanvraag om aan de kinderen een Nederlands paspoort te verstrekken dan ook terecht niet in behandeling en hij verklaarde ook het bezwaar terecht ongegrond.

 

Bron: www.rechtspraak.nl

ECLI:NL:RBOBR:2020:2205

Laatste nieuws