Per 1 april 2021 bevatten de procesreglementen voor civiele dagvaardingszaken en voor verzoekschriftprocedures in handels- en insolventiezaken bij de gerechtshoven limieten voor het aantal bladzijden van processtukken.

Een memorie van grieven en van antwoord mag dan nog maximaal 25 pagina’s beslaan. Een memorie van grieven en van antwoord in incidenteel hoger beroep 15, overige memories en akten ook 15. Beroepschrift en verweerschrift 25 pagina’s, een beroepschrift en verweerschrift in incidenteel hoger beroep 15 pagina’s en overige processtukken in verzoekschriftprocedures maximaal 15 pagina’s. In geval van juridische of feitelijke complexiteit kan een partij het hof verzoeken om een processtuk van grotere omvang te mogen indienen. De limieten worden ingevoerd om de procesdossiers beheersbaar te houden. Te lange processtukken maken dat raadsheer en advocaat van de wederpartij te veel tijd kwijt zijn met het doorgronden van de stukken, belangrijke details kunnen over het hoofd worden gezien en hoor en wederhoor komt onder druk als de wederpartij het zich financieel niet kan veroorloven om haar advocaat tijd te laten besteden aan de reactie op een te lang processtuk.

Tom Barkhuysen schreef hierover deze week een kritisch Vooraf.

 

Hieronder linkjes naar de procesreglementen zoals deze zullen luiden per 1 april 2021:

Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven (pdf, 613,5 KB).

Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven (pdf, 856,7 KB).

 

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws