De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft na onderzoek geconcludeerd dat vergunninghouders van online kansspelen sneller en beter zouden kunnen ingrijpen bij onmatig spel of een mogelijke gokverslaving. Dat gebeurt bij te veel aanbieders nu onvoldoende. De Ksa zegt in een bericht van 13 september 2023 op basis van de resultaten aan de slag met aanscherping van het eigen beleid en aanbevelingen voor aanpassing van de wet- en regelgeving door het Ministerie van JenV.

Vergunninghouders die risicovolle kansspelen aanbieden (online kansspelen, speelcasino’s en speelautomaten in speelhallen) hebben een wettelijke zorgplicht, die inhoudt dat zij gokverslaving zoveel mogelijk moeten voorkomen en beperken. De Ksa heeft onderzoek gedaan naar de invulling van de zorgplicht en de uitvoering daarvan in de praktijk. Voor het onderzoek werd gekeken naar de eerste 10 vergunninghouders die online kansspelen aanbieden sinds de opening van de markt op 1 oktober 2021. Eén van de belangrijkste bevindingen van de Ksa is dat te veel van de onderzochte aanbieders onvoldoende in staat zijn snel of adequaat in te grijpen bij onmatig spel of een mogelijke gokverslaving. Zo zijn er aanbieders die voornamelijk kijken naar verandering van speelgedrag, waardoor spelers die vanaf het begin hoog storten, inzetten en/of veel verliezen, niet of laat opvallen. Ook een te eenzijdige focus op de hoogte van de stortingen en inzetten, waarbij andere factoren als het aantal gespeelde uren minder worden meegewogen, zorgt ervoor dat aanbieders probleemspelers over het hoofd kunnen zien. Daarnaast hebben veel aanbieders niet de mogelijkheid om zonder tussenkomst van een medewerker in te grijpen, waardoor bijvoorbeeld bij problematisch speelgedrag ’s nachts niet altijd meteen wordt gehandeld.

Aanpassingen beleid en wet- en regelgeving

Op basis van het onderzoek en de daaruit volgende conclusies en bevindingen onderneemt de Ksa diverse vervolgstappen. Zo gaat de Ksa aan de slag met het aanscherpen van het eigen beleid. Dit betekent dat de beleidsregels Verantwoord Spelen waar mogelijk aangepast worden, met onder meer de volgende onderdelen:

  • Verplichting tot real time monitoring;
  • Aanvullen van regels over indicatoren die betrokken moeten worden bij de beoordeling van speelgedrag;
  • Verplicht blokkeren van accounts van probleemspelers tot er een interventie heeft plaatsgevonden.

Ook adviseert de Ksa het ministerie over aanpassingen van wet- en regelgeving die zij nodig acht. De Ksa verricht bovendien doorlopend onderzoek naar aanbieders die de grenzen van de zorgplicht mogelijk ver hebben overschreden.

Rapportage over het onderzoek naar de invulling van de zorgplicht door aanbieders van online kansspelen

Bron: www.kansspelautoriteit.nl

Laatste nieuws