Het kabinet schort tijdelijk de nareismaatregel bij nieuwe besluiten van de IND op. Dat schrijft de Staatsecretaris van Asiel en Migratie op 11 januari 2023 in een brief aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris schrijft dat in de afgelopen weken meerdere rechtbanken zich over zaken hebben uitgesproken waarin de tijdelijke nareismaatregel is toegepast. Ook is meermaals in een voorlopige voorziening tot mvv afgifte bepaald. Volgens het kabinet ligt het in de lijn der verwachting dat andere rechtbanken deze richting zullen aanhouden. Rechtbanken zullen de IND daarmee tot snelle mvv afgifte blijven opdragen, waardoor het nuttig effect van de maatregel voorlopig ontbreekt.

Uitspraak hoger beroep

De staatssecretaris wacht voor een definitief besluit het oordeel van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State af. De Afdeling boog zich in een zitting op 12 januari 2023 over een hoger beroep. Centraal in het beroep staat de vraag of en in hoeverre de nareismaatregel in strijd is met het nationale en het Europese recht. De rechtbanken in Amsterdam, Middelburg en Arnhem oordeelden in december dat de nareismaatregel in strijd is met de Vreemdelingenwet 2000 en de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. De uitspraak over het hoger beroep wordt half februari verwacht.

Kamerbrief Tijdelijk opschorten nareismaatregel

Bron: www.rijksoverheid.nl en www.raadvanstate.nl

Laatste nieuws