Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft de Tweede en Eerste Kamer de Voorhang ontwerp koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet aangeboden, waarin de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt bepaald op 1 januari 2023.

De datum van 1 januari 2023 biedt de betrokken partijen in de uitvoeringspraktijk volgens de minister de benodigde voorbereidingstijd en tijdige duidelijkheid over het definitieve tijdstip van inwerkingtreding, zodat de laatste noodzakelijke stappen gezet kunnen worden richting een zorgvuldige invoering van het stelsel.

 

Bron: Kamerbrief Voorhang ontwerp koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Laatste nieuws