Het Internationaal Gerechtshof heeft op 5 juni 2023 beslist over de ontvankelijkheid van de interventieverklaringen ingediend tegen de Russische Federatie. 14 van de 15 rechters stemden in met de ontvankelijkheid van 33 staten, waaronder Nederland.

Het gaat om beschuldigingen van genocide door Rusland tegen Oekraïne op grond van het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven van genocide. Het Hof verklaarde verder dat de Verenigde Staten (VS) niet ontvankelijk zijn in hun aanklacht wegens het voorbehoud van de VS bij artikel IX [Internationaal Gerechtshof] van het Genocideverdrag.

IGH 5 juni 2023, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation)

Bron: www.icj-cij.org

Laatste nieuws