De situatie in het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel is onhoudbaar. Dat schrijft de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) op 7 december 2023 na een bezoek eerder deze week. De maximale bezetting wordt met honderden mensen overschreden, de brandveiligheid is er niet op orde, aan basale eisen van bed en bad wordt niet voldaan en het risico op gewelddadige incidenten neemt toe.

De Inspectie JenV ziet dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het niet meer alleen kan bolwerken en dringend bijstand nodig heeft. Asielzoekers verblijven binnen de hekken van het asielcentrum en overnachten in recreatieruimtes van COA en wachtkamers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Maar een nachtelijk verblijf in deze ruimtes is onverantwoord en ontoelaatbaar. Ze zijn niet brandveilig. De asielzoekers kunnen hieruit niet snel vluchten bij brand. Groepen asielzoekers worden nu voor de nacht elders in het land ondergebracht. Maar dat is geen oplossing voor overdag. Dan worden ze weer teruggereden naar het overvolle Ter Apel. Het bewaken van de orde en veiligheid in het asielcentrum is niet of nauwelijks mogelijk. Binnen de hekken van het COA-terrein groeit het aantal incidenten en de ernst ervan met de dag. Een groep van zo’n 200 tot 250 asielzoekers zorgt er voor flinke overlast. De Inspectie JenV roept daarom het Rijk op om - zolang er meer asielzoekers verblijven dan de maximaal toegestane bezetting van 2000 mensen - COA Ter Apel van bijzondere bijstand te voorzien zodat zo snel mogelijk adequate opvang wordt gerealiseerd. Ook roept ze de gemeenten en provincies buiten Groningen op om hierin samen te werken met het Rijk.

Reactie UNHCR

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) noemt - in een reactie op het rapport - de situatie in Ter Apel ronduit zorgwekkend en een symptoom van een failliet opvangsysteem.

Brief Onveilige situatie asielopvang Ter Apel

Bron: www.inspectie-jenv.nl

Laatste nieuws