De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft op 27 maart 2023 in een brief aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid erop gewezen dat er geen enkele vorm van geweld mag worden gebruikt om gedrag van asielzoekers in de Handhavings- en Toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen te corrigeren.

De buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) die werken in de HTL in Hoogeveen hebben daarvoor niet de vereiste wettelijke bevoegdheid. De Inspectie vraagt de staatssecretaris de onrechtmatige situatie te beëindigen en het fouilleren en toepassen van geweld op de HTL te stoppen. Op de HTL verblijven vreemdelingen die onaangepast gedrag vertonen en daarom uit een regulier asielzoekerscentrum (azc) zijn gezet. Op de HTL geldt een strenger regime. Zo krijgen vreemdelingen geen leefgeld en mogen ze het terrein niet verlaten. Zij moeten hun gedrag verbeteren om terug te kunnen keren naar een azc. Vanwege de moeilijke doelgroep werken in een HTL naast medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ook boa’s. De Inspectie adviseert om opnieuw te bezien hoe de HTL ingericht moet worden. De Inspectie roept het COA nogmaals op het personeel extra ondersteuning en zorg te bieden om hun moeilijke taak uit te kunnen voeren. Voor medewerkers is het nu onduidelijk hoe zij de-escalerend kunnen optreden als vreemdelingen zich grensoverschrijdend of agressief gedragen. Het COA bekijkt nog welke trainingen er zijn op het gebied van verslavingszorg, trauma’s en psychiatrie. HTL-bewoners hebben vaak problemen op die terreinen. Er is nog geen onafhankelijke klachtencommissie waar vreemdelingen uit de HTL terecht kunnen terwijl die wel van groot belang is omdat vreemdelingen voor alles afhankelijk zijn van het personeel.

Brief aan staatssecretaris JenV inzake HTL Hoogeveen

Bron: www.inspectie-jenv.nl

Laatste nieuws