De gokbedrijven Bwin en PokerStars moeten het geld dat twee spelers met online gokken hebben verloren, aan hen terugbetalen. Dat is het oordeel van de rechtbank Overijssel op 17 april 2024. De twee bedrijven hadden geen vergunning. Het is de eerste keer dat een Nederlandse rechter besluit dat spelers hun geld van een illegaal gokbedrijf moeten terugkrijgen.

Op grond van de Wet op de kansspelen (Wok) is het verboden om zonder vergunning (online) kansspelen aan te bieden. De spelers vinden daarom dat zij hun verloren geld terug moeten krijgen. De gokbedrijven erkennen dat zij geen vergunning hadden om in Nederland online kansspelen aan te bieden, maar menen dat het overtreden van het verbod van de Wok niet leidt tot een nietige overeenkomst, omdat dat niet de strekking is van het verbod. Als het verbod al de strekking heeft, dan heeft het die strekking volgens de gokbedrijven inmiddels verloren.

Arrest rechtbank

De rechtbank volgt de verweren van de twee bedrijven niet en oordeelt dat de tussen partijen gesloten kansspelovereenkomst nietig is vanwege het overtreden van de Wet op de kansspelen. Uit het arrest Bwin:

De rechtbank is van oordeel dat art. 1 van de Wok haar strekking om rechtshandelingen aan te tasten niet heeft verloren. De omstandigheid dat ondanks het verbod wordt deelgenomen aan illegale online kansspelen leidt op zichzelf nog niet tot strekkingsverlies. Vergelijkbaar is het gegeven dat vele mensen bij een verkeerslicht door rood licht lopen of rijden, maar ook dat is nog steeds maatschappelijk onwenselijk, illegaal en strafwaardig. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat, anders dan het hof in het Unibet-arrest (ECLI:NL:GHAMS:2016:4212) overwoog, geen sprake is van het ontbreken van bestendige en eenduidige handhaving. Voor dit oordeel is van belang dat uit de verschillende documenten die in deze procedure zijn overgelegd duidelijk naar voren komt dat de toezichthouder, de Kansspelautoriteit (Ksa), geen gedoogbeleid heeft gevoerd ten aanzien van overtreding van de Wok. De Ksa heeft dit meermaals kenbaar gemaakt en dit blijkt duidelijk uit beleidsdocumenten van de Ksa. Dat de Ksa geen gedoogbeleid heeft gevoerd blijkt daarnaast ook uit de vele boetes die zijn uitgedeeld aan aanbieders van kansspelen voor het overtreden van de Wok. De Ksa heeft een prioriteringsbeleid gevoerd, vanwege de beperkt beschikbare capaciteit voor handhaving.

De gokbedrijven moeten de spelers het verloren geld daarom terugbetalen. Beide spelers verloren ongeveer 200.000 euro.

ECLI:NL:RBOVE:2024:2078

ECLI:NL:RBOVE:2024:2079

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws