Hogere proceskostenvergoedingen voor de in het gelijk gestelde burger moeten leiden tot minder onnodig procederen door bestuursorganen. Het kabinet heeft een concept-besluit opgesteld om de overheid te stimuleren om meer aandacht te hebben voor de belangen van de burger en om een meningsverschil met de burger zo veel mogelijk informeel af te handelen. Ondanks de inzet van de afgelopen jaren is er op die terreinen namelijk nog steeds veel te winnen.

Het ontwerpbesluit verhoogt de proceskostenvergoeding die de burger krijgt als hij met succes een overheidsbesluit aanvecht bij de bestuursrechter. Het gaat om een verhoging van de standaardbedragen met 40% als de burger procedeert met bijstand van een advocaat. Ook krijgt de bestuursrechter een explicietere bevoegdheid om een hogere vergoeding toe te kennen dan het standaardbedrag als hij vindt dat de overheid in een concrete zaak evident onredelijk is geweest voor de burger.

Er kan tot 1 december 2019 worden gereageerd op dit conceptbesluit op https://www.internetconsultatie.nl/proceskostenvergoeding.

Laatste nieuws