De rechtbank Midden-Nederland heeft op 7 mei 2024 in 433 Mulderzaken geoordeeld dat het zinloos is om een procedure te voeren over niet-tijdig beslissen in Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv)-zaken. De rechtbank concludeert dat de eisers geen reëel belang hebben bij de uitkomst van deze procedures. Het procesbelang bij hun beroepen ontbreekt. De rechtbank verklaart de beroepen daarom niet-ontvankelijk. De 433 zaken waren aangespannen door een juridisch bureau dat was ingeschakeld door de app Bonnetje.

Het enige wat de rechter kan, is vaststellen dat het Openbaar Ministerie te laat is. Maar dat is niet meer dan een symbolische beslissing die de procedure niet versnelt. De conclusie van de rechtbank is daarom dat er geen belang is om een procedure te voeren over niet tijdig beslissen in zaken over verkeersboetes. In alle 433 zaken is daarom niet verder beoordeeld of er te laat is beslist. Deze mensen moeten wachten op de beslissing van het Openbaar Ministerie. De rechtbank benadrukt in de uitspraak dat zij géén oproep aan de wetgever wil doen om voor deze zaken alsnog iets in de wet te regelen, bijvoorbeeld in de vorm van een dwangsom. In de zaken waarin het Openbaar Ministerie wél tijdig een beslissing heeft genomen, moeten mensen nu al lang wachten op een behandeling door de rechter. De rechtbank ziet een enorme instroom aan Mulderzaken. Met een dwangsom voor het Openbaar Ministerie zou het gewenste effect, een versnelling van de procedure, niet bereikt worden.

Schutting

Het grote aantal zaken over verkeersboetes staat in de maatschappelijke belangstelling. De rechtbank heeft deze zaken met voorrang en met drie rechters behandeld, omdat de uitkomst ook voor andere zaken relevant is. Daarom is niet verder onderzoek gedaan naar de rol van het juridische bureau in deze zaken, maar de rechtbank maakt daar in de uitspraak wel een opmerking over. Het heeft er namelijk alle schijn van dat er zonder enige selectie een groot aantal zaken over de schutting van de rechtbank is gegooid, ook omdat een deel daarvan vervolgens weer is ingetrokken.

ECLI:NL:RBMNE:2024:2836

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws