Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat de politie een schadevergoeding moet betalen aan een man die na zijn aanhouding ernstig blijvend letsel heeft opgelopen in zijn cel. De zaak werd door de Hoge Raad naar het hof verwezen.

De man was in overspannen toestand geplaatst in een Riagg-cel, waar de politie hem via camerabeelden konden observeren. De toestand van de man verslechterde: hij begon zelfdestructief gedrag te vertonen. Een psychiater besloot dat de man gefixeerd moest worden. Tijdens de fixatie had de man een hartstilstand. Uiteindelijk werd er bij de man acute letale katatonie vastgesteld. Hij heeft blijvend letsel opgelopen. De man eist een schadevergoeding van de politie. De rechtbank oordeelde dat de politie niet aansprakelijk kon worden gesteld, waarop de man in hoger beroep ging. Het hof besliste hetzelfde. Beide instanties hebben de camerabeelden uit de Riagg-cel niet bekeken tijdens de procedures. De man ging in cassatie bij de Hoge Raad. Die oordeelde dat de beslissing om de camerabeelden niet te tonen, onbegrijpelijk was gemotiveerd en verwees de zaak naar het hof. Het hof heeft de camerabeelden alsnog bekeken en heeft een goed beeld gekregen van hoe het gedrag van de man zich heeft ontwikkeld vanaf het moment van insluiting. Politieagenten en de psychiater hebben later verklaard dat het lang duurde voordat de man de juiste medische zorg kreeg, terwijl hij die eerder nodig had.  Als de politie eerder had ingegrepen, was de schade die de man heeft opgelopen beperkter geweest, aldus het hof.

Hoge Raad
ECLI:NL:HR:2022:274

Gerechtshof
ECLI:NL:GHSHE:2023:827

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws