De omvang en de complexiteit van de Wft zijn sterk toegenomen door de vele wijzigingen van de wet sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2007. De Minister van Financiën heeft, naar aanleiding van een advies van de Raad van State, besloten te verkennen hoe de Wft toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt. Een beleidsnota daartoe staat nu open voor reacties en visies op internetconsultatie.nl

De verkenning heeft tot doel te onderzoeken hoe de Wft toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt. De verkenning richt zich voornamelijk op de inrichting en vormgeving van de Wft (en daarmee samenhangende regelgeving). Naar aanleiding van gesprekken met belanghebbenden zijn de problemen die verband houden met de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid op thematische wijze beschreven. Daarnaast zijn vijf verschillende opties voor een eventuele herziening opgenomen in het document. Drie daarvan beschrijven alternatieve modellen voor een gehele herziening van het wettelijk stelsel.

Alle belanghebbenden bij de Wft worden uitgenodigd om op het consultatiedocument te reageren en hun visie te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belanghebbenden wordt gevraagd vanuit hun eigen perspectief op de Wft een visie te geven op de geschetste bevindingen en oplossingen. De reacties mogen betrekking hebben op het hele consultatiedocument.

In het document zijn als handvat voor het opstellen van een reactie vijf opties, tussenvarianten en vragen uitgewerkt. Het is niet noodzakelijk om op alle opties of vragen te reageren of een reactie rond deze vragen of opties te concentreren. Ook andere, niet in het document aan de orde gekomen aspecten kunnen naar voren worden gebracht.

 

Bron: www.internetconsultatie.nl

Laatste nieuws