In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een handreiking over desinformatie uitgebracht voor gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheidsorganisaties. Deze handreiking geeft ambtenaren en bestuurders juridische en praktische tips om de impact van desinformatie te verminderen en geeft aan wat organisaties kunnen doen als ze ermee te maken krijgen.

Door digitalisering heeft desinformatie een steeds grotere invloed op het publieke debat in Nederland. Desinformatie kan meningen versterken of verdrukken en zorgt voor het uitvergroten van verschillen binnen de samenleving. Hiermee kan het de democratie ondermijnen en het verloop van vrije en open verkiezingen verstoren. De schaal van desinformatie kan sterk uiteenlopen: van grootschalige (inter)nationale campagnes tot lokale casussen.

Tijdens verkiezingen kan desinformatie veel impact hebben. Het kan ervoor zorgen dat burgers de stembusgang wordt belemmerd, omdat ze bijvoorbeeld onjuiste informatie over het verkiezingsproces krijgen of dat hun stemgedrag wordt beïnvloed door misleidende informatie over partijen en kandidaten.

 

Bron: rijksoverheid.nl

Laatste nieuws