De Nederlandse Democratie Coalitie heeft de bescherming van de rechtsstaat door partijen die nu in het EU parlement zitten of minimaal 1 zetel peilen, in kaart gebracht. Met cijfers beoordeelt de coalitie hoe Nederlandse politieke partijen in de EU de democratische rechtsstaat beschermen en versterken. Het resultaat van de beoordeling is te vinden op de EU Democratiewijzer.

Nederlandse Democratie Coalitie is een samenwerking van de organisaties Meer Democratie, PAX, het Nederlands Helsinki Comité, The Hague Academy for Local Governance en Transparancy International Nederland. De beoordeling van de partijen richt zich op:

  • voorstellen voor het vergroten van directe en indirecte zeggenschap voor burgers;
  • maatregelen om de rechtsstaat en mensenrechten te beschermen en te versterken;
  • het bevorderen van de politieke integriteit (vergroten transparantie, bestrijden corruptie);
  • hoeveel lokale autonomie er wordt bepleit;
  • het actief bevorderen van de democratie in andere landen, in en buiten de EU.

Meer informatie: www.democratiewijzer.nl

Bron: Persbericht Nederlandse Democratie Coalitie

Laatste nieuws